Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03180355
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
35
1544
5054
38544
46012
3180355
Your IP: 54.85.57.0
2021-01-27 00:48

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สมโภชนักบุญทั้งหลาย
สมโภชนักบุญทั้งหลาย

(1 พฤศจิกายน  2020)

ก.ความสำคัญของการสมโภชและจุดประสงค์:          
    1. คริสตชนทุกคนที่ได้ผ่านพิธีล้างบาปและได้ล่วงลับไปอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์ต่างได้ชื่อว่า “นักบุญ”

    2. วันสมโภชนักบุญทั้งหลายมีจุดประสงค์เพื่อให้เกียรติแก่บรรดานักบุญจำนวนมากที่ไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการและไม่มีวันฉลองโดยเฉพาะของแต่ละท่าน
    3. วันนี้เราร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานโอกาสให้บุคคลธรรมดา ๆ ทั้งชายและหญิงจำนวนมากมีส่วนร่วมในความศักดิ์สิทธิ์และพระสิริรุ่งโรจน์แห่งเมืองสวรรค์เป็นรางวัลสำหรับความเชื่อศรัทธาของพวกเขา


    4. การสมโภชนี้สอนเราให้เกียรติบรรดานักบุญ ทั้งด้วยการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของบรรดานักบุญและพึ่งพาการภาวนาวอนขอเพื่อเราต่อหน้าพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น “คนกลาง” แต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (1 ทธ. 2:5)
    5. วันนี้พระศาสนจักรเตือนเราว่าการเรียกร้องให้เราทุกคนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสากล คือ ทุกคนต้องดำเนินชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์ นั้นคือเราทุกคนต้องดำเนินชีวิตด้วยความรัก ความเมตตา ความยุติธรรม ความเห็น อกเห็นใจ นี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่บรรดานักบุญทั้งหลายได้กระทำเป็นแบบอย่างมาแล้ว

ข.พระคัมภีร์และคำสอน       
     1. บรรดานักบุญ “มอบความไว้วางใจ” ในพระคริสตเจ้าและ “ดำเนินชีวิต” อย่างวีรบุรุษในความเชื่อ นักบุญเปาโลขอให้เราต้อนรับ รับใช้และให้เกียรติบุคคลที่ดำเนินชีวิตโดยมอบความไว้วางใจในพระเยซูเจ้า บรรดานักบุญมีความสุขอยู่ในเมืองสวรรค์ในฐานะที่เป็นรางวัลของความเชื่อ
    2. บรรดานักบุญเป็น “รูปแบบในการดำเนินชีวิต” ของเรา พวกเขาสอนเราด้วยชีวิตที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ มีความรัก ความเมตตา และการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไข
    3. บรรดานักบุญเป็น “คนกลาง” ผู้เสนอวิงวอนต่อหน้าพระเยซูเจ้าซึ่งทรงเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับเรา (ยก. 5:16-18; วว. 8:3-4)
    4. เป็น “เครื่องมือ” ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทำอัศจรรย์ในปัจจุบัน

ค.ปฏิบัติ    
    
1. “ต้องเป็นนักบุญ” พระเยซูเจ้าประกาศว่า “ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” (มธ. 5:48) น.ออกัสตินขอร้องว่า “ถ้าพวกเขาและพวกเธอยังเป็นนักบุญได้ แล้วทำไมฉันจะเป็นนักบุญไม่ได้เล่า” (Si iste et ista, cur non ego?).

    2. “ทำตามนักบุญเทเรซาทั้งสาม” เราสามารถปฏิบัติตนเป็นนักบุญได้ตามแบบอย่างของนักบุญเทราซาทั้งสามท่าน ได้แก่
          1) น.เทเรซาแห่งอาวิลลา : จงเติมแบตเตอรี่ฝ่ายจิตใจของท่านทุกวันด้วยการภาวนา ออกพระนาม สดับฟังและการพูดคุยกับพระองค์
          2) น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู : จงเปลี่ยนกิจการทุกประการของท่านให้เป็นการภาวนา โดยการถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณ และโดยการกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ
          3) น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา : จงทำสิ่งธรรมดาด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์