Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03262563
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
680
1456
8314
64836
55916
3262563
Your IP: 3.238.36.32
2021-02-26 14:39

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
"กระแสเรียกของเรา"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

ก.ความสำคัญ         
           ประเด็นสำคัญของพระวาจาในวันนี้คือ “กระแสเรียก” ที่หมายถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ได้ใช้พระพรหรือความสามารถที่เรามีเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่น ๆ
           ดังนั้นบทอ่านจากพระคัมภีร์ในวันนี้จึงนำเสนอกระแสเรียกของพระเยซู และเตือนใจให้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ที่ทรงเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” โดยการมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน      

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (1ซมอ. 3:3-10,19) เล่าเรื่องพระเจ้าทรงเรียกเด็กชายซามูเอลมารับใช้พระองค์ในฐานะประกาศก โดยเขาได้ตอบเสียงเรียกว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่”  จากการตอบรับนี้พระเจ้าทรงอวยพรเขาในการทำหน้าที่ต่าง ๆ จนได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับโมเสสและดาวิด

    2.บทอ่านที่สอง (1 คร. 6:13-15,17-20) นักบุญเปาโลอธิบายให้ชาวโครินธ์ฟังว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรักษาร่างกายและวิญญาณให้บริสุทธิ์เพราะว่าศีลล้างบาปทำให้ตัวของแต่ละคนกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารของจิตเจ้า.
    3.พระวรสาร (ยน. 1:35-42) นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้ทำหน้าที่ตามกระแสเรียกของท่านคือแนะนำศิษย์สองคนของท่านให้รู้ว่าพระเยซูนี่แหละที่เป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” และกระแสเรียกของพระเยซูคือการเป็นลูกแกะที่ยอมพลีชีวิตเป็นเครื่องบูชาชดเชยโทษบาปของเรามนุษย์ ศิษย์จึงได้ติดตามพระเยซู น้อมรับคำเชิญให้มาดูที่พักอาศัยของพระองค์ที่ว่า “มาดูซิ” และได้พักอยู่กับพระองค์ จากนั้นอันดรูว์ได้นำพี่ชายคือซีโมนมาหาพระองค์และแนะนำว่าท่านนี่แหละคือ “พระแมสสียาห์” ดังนั้นพระวรสารในวันนี้ยังได้อธิบายถึงกระแสเรียกของอัครสาวกคนแรกและยังท้าทายเราให้เชิญชวนคนอื่นๆมาเป็นศิษย์ของพระเยซูด้วย

ค.ปฏิบัติ    
กระแสเรียกของเราศิษย์พระคริสต์คือ การมีชีวิตและการตายดั่งเช่น “ลูกแกะของพระเจ้า”  เช่นเดียวกับพระองค์
    1. “มีชีวิตดั่งเช่นลูกแกะของพระเจ้า” โดย 1) ปฏิบัติตามคำสอนและพระบัญญัติของพระเจ้า มีชีวิตที่บริสุทธิ์ สุภาพถ่อมตน ไม่เห็นแก่ตัว 2) รักและปกป้องพระศาสนจักร หรือวัดของเรา 3) มีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของลูกแกะของพระเจ้าโดยการเข้ารับศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการสวดภาวนา  
    2. “ตายดั่งเช่นลูกแกะของพระเจ้า” คือ 1) เสียสละ แบ่งปันพระพร เวลา ความสามารถเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ในครอบครัว วัด ชุมชน 2) ยอมรับความยากลำบาก ความเจ็บป่วยเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ 3) ถวายความยากลำบากเพื่อเป็นการชดใช้โทษบาปของเราและเพื่อให้คนบาปได้กลับใจ
    3. “ประกาศข่าวดี” คือ นำลูกแกะอื่น ๆ มาเข้าอยู่ในภายใต้การดูแลของพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับเราด้วย ช่วยกันเชิญชวนคนที่สนใจ คนที่มีทุกข์ ให้มารู้จักและพึ่งพระหรรษทานของพระองค์ด้วย

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์