UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้เรายังมีเวลาในการทำงาน ประจำวัน ในหน้าที่ต่างๆ ภายในอารามเพื่อรับใช้พี่น้อง ( ทำความสะอาดวัด  บริเวณบ้าน  ทำครัว  ทำแผ่นศีล  ทำสวน เป็นต้น) อันเป็นการร่วมส่วนในชีวิตแห่งความยากจนของเราดังเช่นคนทั้วไปที่ใช้การงานหาเลี้ยงชีพ ทั้งมวลนี้ถูกดำเนินไปในอารามที่ประกอบไปด้วยพี่น้อง (บรรดาซิสเตอร์)  ที่ดำเนินชีวิตด้วยกันฉันพี่น้อง ในความสัมพันธ์แบบซื่อๆ และจริงใจ  อันเป็นเอกลักษณ์ของคณะในเครือฟรังซิสกัน  ดังนั้นในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาที่เราจะมีเวลาร่วมกันในการพูดคุย  แลกเปลี่ยน  แบ่งปัน ความเป็นไปในชีวิตแต่ละวัน  ซึ่งเราเรียกว่า เวลาหย่อนใจ  เพราะตลอดวันกับชีวิตในการถือตามเวลาเพื่อภาวนา  การทำงาน ทำให้เราต้องแข่งกับเวลา ชีวิตที่ตึง... ในแต่ละวัน  จึงต้องการการผ่อนคลายให้หย่อนลงด้วยการพูดคุย  แลกเปลี่ยน  ประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคนได้รับในวันนั้นๆ  เพื่อให้ชีวิตสมดุลด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องที่อยู่ด้วยกัน


ทำไมจึงใช้ชื่อ ... กลาริส  กาปูชิน

            คำว่า  “ กลาริส”  มาจากชื่อของนักบุญกลารา  ซึ่งเป็นผู้ตั้งคณะนักพรตหญิงที่ดำเนินชีวิตในการภาวนา  คณะกลาริสนี้ ได้ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ( คศ. 1253) ต่อมา ในปี คศ. 1535 บุญราศีลอเรนซา ลองโก ได้ทำการปฏิรูปคณะกลาริส ด้วยความช่วยเหลือจากภราดาน้อยกาปูชิน  จึงเกิดเป็นคณะซิสเตอร์กลาริส  กาปูชิน  ในพระศาสนจักร

มีอะไรน่าสนใจ..เหรอ... ซิสเตอร์คณะนี้

            ท่ามกลางโลกดิจิตอลในปัจจุบัน  ที่อะไรดูรวดเร็วฉับไวไปหมด  จากเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ มากมายผ่านคลื่นในอากาศที่เรียกว่า... อินเตอร์เนต... คนส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากขั้วโลกหนึ่งได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที  การจับจ่ายใช้สอยสามารถทำได้แค่เพียงนิ้วกดแล้วมีเงินในบัญชีธนาคาร  ...  แล้วจะมีใครสนใจในชีวิตที่เรียบง่าย  สงบ  ปราศจากเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้หรือ... คงไม่มี  แต่ถ้าหากสิ่งต่างๆ ที่ว่ายังไม่ทำให้ท่านได้รู้สึกสุขใจ  อิ่มใจ  ... ไม่ลองแสวงหาชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายและสงบร่มเย็นที่ทำให้ชีวิตได้อิ่มอกอิ่มใจหรือ??????

            เพราะความสุขถาวร   คือการมีสันติสุขในจิตใจ... อยู่ที่นี่แล้ว  ในชีวิตแห่งการภาวนา  ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า  ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขที่แท้จริง  ความสุขที่จีรังยั่งยืน  แลกเปลี่ยนความเป็นตัวฉันกับพระเจ้า แล้วให้พระองค์ได้เติมเต็มความรักของพระองค์ในตัวฉัน เพื่อให้ความรักและสันติสุขนี้แก่บุคคลรอบข้าง  สังคม และโลก  และนี่เองคือคุณค่าที่แท้จริงของตัวฉัน ที่ไม่ใช่อยู่ที่การได้มี  หรือการได้เป็น  แต่อยู่ที่การได้อยู่กับพระเจ้าเท่านั้นโดยผ่านชีวิตแห่งการภาวนา 

ทำอย่างไรละ.. ถ้าสนใจ  อยากลองค้นหา

            ขอเพียงท่านเป็นสตรี คาทอลิกอายุ  18-35 ปี (หากไม่อยู่ในขอบเขตนี้ จะได้พิจารณาเป็นรายบุคคล) การศึกษาไม่จำกัด ขอเพียงอ่านออกเขียนได้ มีความปรารถนาดำเนินชีวิตในความสงบ  เรียบง่าย  เพื่อซึมซับความสุขเที่ยงแท้ในองค์พระเจ้า และเพื่อรับใช้องค์พระเจ้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อารามกลาริส กาปูชิน  62  ถนนหน้าสถานี  อ. บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 70110  
โทร. 032-211020  หรือ 085-3800781      อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

"ลองแสวงหาแล้วให้โอกาสแก่ตนเอง 
ถ้าเส้นทางที่ท่านเดินอยู่ในโลกเวลานี้
ยังไม่ให้คำตอบแห่งความสุข ความหมายแก่ชีวิต"

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เตรียมพร้อมไว้เสมอ"ข้อคิดสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้มั่นใจในความเชื่อต่อพระสัญญาของพระเจ้า...
"อย่าโลภ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
"บิดาเดียวกัน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้คือเรื่องพลังแห่งการภาวนา...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พิธีปลงศพมาร์การีตา มณี สารสุข
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 เวลา 09.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ มาร์การีตา มณี...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ มาร์การีตา มณี สารสุข
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่มาร์การีตา มณี สารสุข (มารดาของคุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข) ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์เมื่อเวลา 14.45 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2022เชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ ณ วัดพระคริสตหฤทัย...
ศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธ์ และอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม...
อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง”
อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” โดย พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้...
ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม...
ประชุมคณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี 1/2565
คณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรีร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน...
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19...
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ที่ สร. 120/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก