UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


        จากประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมเข้าสู่วันอาทิตย์ปัสกา ทำให้เราทราบว่า ปี ค.ศ. 325 สภาสังคายนาแห่งเมืองนิเชอา บรรดาพระสังฆราชได้มีการกล่าวถึงเรื่อง “ระยะเวลา 40 วัน ก่อนปัสกา”  (quadragesima paschae) เป็นธรรมประเพณีที่ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างดีและมีความแน่นอน  คือ เทศกาลมหาพรตเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ 6 ก่อนปัสกา และสิ้นสุดในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ แต่สภาสังคายนาฯ ก็ได้กำหนดไว้ด้วยว่า ในวันอาทิตย์ช่วงเทศกาลมหาพรต ไม่ต้องจำศีล หรือกระทำการใดๆ เพื่อการพลีกรรม เช่น การคุกเข่า ดังนั้น จากทั้งหมด 40 วัน จึงเหลือเวลาแค่ 34 วัน สำหรับการจำศีล หรือการพลีกรรมใด ๆ

        เป็นเพราะสมัยของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงจำศีลและอธิษฐานภาวนาเป็นเวลา 40 วัน ดังนั้น คริสตชนในศตวรรษที่ 5 ก็ต้องการให้มีการจำศีลและพลีกรรมใช้โทษบาปเป็นเวลา 40 วัน ก่อนปัสกาด้วย นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และเสาร์ศักดิ์สิทธ์เข้าไป เรียกว่า การจำศีลปัสกา (paschal fast) ทำให้การจำศีลจากที่เหลือแค่ 34 วัน กลับเพิ่มขึ้นเป็น 36 วัน

      ช่วง 2-3 ศตวรรษต่อมา ในกรุงโรมก็เกิดธรรมประเพณีใหม่ขึ้นอีก กล่าวคือ มีพิธีล้างบาปให้กับคริสตชนใหม่ในวันปัสกา โดยมีพิธีต้อนรับผู้ที่จะรับศีลล้างบาปในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับผู้ที่ได้ทำบาปหนัก จะต้องเตรียมตัวอย่างเข้มข้นจริงจังในช่วงเทศกาลมหาพรตก่อน ด้วยการใช้โทษบาป พวกเขาจะรวมตัวกันในวันพุธก่อนอาทิตย์ที่ 1 ของเทศกาลมหาพรต (ไปจนถึงวันศุกร์) ในวันนั้นจะมีการทำพิธีด้วยเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ โดยพระสังฆราชจะโรยเถ้าบนศีรษะของผู้ใช้โทษบาป และจะไม่ล้างออกจนกระทั่งวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องหมายของการเป็นทุกข์ถึงบาป

         หลังจากนั้น เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับความสนใจจากคริสตชนทั่วไป แม้ว่า พวกเขาจะไม่ได้ทำบาปหนักจนต้องเข้าพิธีใช้โทษบาป พวกเขาก็ร้องขอให้มีการโรยเถ้าในวันพุธก่อนเข้าสู่เทศกาลมหาพรต จนในศตวรรษที่ 11 พระสันตะปาปาจึงทรงแนะให้บรรดาพระสังฆราช ทำพิธีโรยเถ้าในวันนั้น จนกลายเป็นที่มาของวันพุธรับเถ้าทุกวันนี้

       ด้วยเหตุนี้  จึงมีวันจำศีลและพลีกรรมเพิ่มขึ้นอีก 4 วัน คือ วันพุธรับเถ้า วันพฤหัส วันศุกร์ และวันเสาร์ก่อนอาทิตย์ที่ 1 ของเทศกาลมหาพรต ที่จริงแล้ว หากนับเทศกาลมหาพรตตั้งแต่วันพุธรับเถ้าถึงวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ จะนับได้ 44 วัน แต่หากคิดในแง่ของวันจำศีลและพลีกรรม ก็ยังคงเหลือ 40 วัน เมื่อไม่นับวันอาทิตย์ 6 วัน แต่รวมวันศุกร์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เข้าไป

แปลโดย บราเดอร์อุดมศักดิ์  ว่องประชานุกูล

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เตรียมพร้อมไว้เสมอ"ข้อคิดสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้มั่นใจในความเชื่อต่อพระสัญญาของพระเจ้า...
"อย่าโลภ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
"บิดาเดียวกัน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้คือเรื่องพลังแห่งการภาวนา...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พิธีปลงศพมาร์การีตา มณี สารสุข
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 เวลา 09.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ มาร์การีตา มณี...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ มาร์การีตา มณี สารสุข
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่มาร์การีตา มณี สารสุข (มารดาของคุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข) ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์เมื่อเวลา 14.45 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2022เชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ ณ วัดพระคริสตหฤทัย...
ศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธ์ และอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม...
อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง”
อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” โดย พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้...
ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม...
ประชุมคณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี 1/2565
คณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรีร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน...
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19...
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ที่ สร. 120/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก