Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03090848
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1104
1022
3812
23415
41439
3090848
Your IP: 3.237.66.86
2020-11-25 23:40

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"เตรียมเสื้อผ้าไปงานเลี้ยง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
"เตรียมเสื้อผ้าไปงานเลี้ยง"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

(วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020)

ก.ความสำคัญ
             1. ข่าวดีจากพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์นี้นำเสนอการเชื้อเชิญจากพระเจ้าให้เราได้ไปร่วมงานเลี้ยงในเมืองสวรรค์ สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ การแต่งตัวไปร่วมงานให้เหมาะสม นั่นคือการมีชีวิตที่อยู่ในสถานะของผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน คือ มีคุณงานความดีเป็นอาภรณ์ประดับกาย และหลีกเลี่ยงความผิดบาปทุกชนิด

ข.พระคัมภีร์และคำสอน     
     1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 25:6-10ก) ประกาศกอิสยาห์ได้พรรณาถึงงานเลี้ยงฉลองขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลในนครศักดิ์สิทธิ์ได้จัดเตรียมไว้ให้ประชากรของพระองค์ “ข่าวดี” คือ จะเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยอาหารและเหล้าองุ่นชั้นดี แต่สำหรับชาวอิสราเอล เป็น “ข่าวร้าย” เพราะพระเจ้าทรงเชิญคนต่างชาติต่างศาสนาให้มาร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วย

    2.บทสดุดี (สดด. 23) นำเสนอพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นชุมพาบาลที่ดี ที่ทรงเลี้ยงดู นำทางและปกป้องลูกแกะของพระองค์

    3.บทอ่านที่สอง (ฟป. 4:12-14, 19-20) นักบุญเปาโลแนะนำชาวฟิลิปปีดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพลังอำนาจและคุณงามความดีของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างที่เหมาะสมให้เราอย่างเพียงพอสำหรับการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมงานเลี้ยงในเมืองสวรรค์

    4.พระวรสาร (มธ. 22:1-14) พระเยซูเจ้าทรงสอนโดยการเล่าเรื่องเปรียบเทียบถึงการที่ชาวยิวและหัวหน้าคณะสงฆ์และผู้นำบ้านเมืองปฎิเสธการเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงในเมืองสวรรค์ พวกเขาปฏิเสธโดยการไม่ยอมรับฟังคำเทศน์สอนของพระเยซู ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขความประพฤติ คำเชิญนี้ได้ผ่านมาทางบรรดาประกาศกต่าง ๆ รวมถึงประกาศกยอห์นผู้ทำพิธีล้างด้วย เท่านั้นยังไม่พอยังได้วางแผนที่จะฆ่าพระองค์ด้วย ดังนั้นพระเจ้าจึงเชิญชวนคนบาปและคนต่างชาติให้มาร่วมงานเลี้ยงนี้แทนพวกเขา

ค.ปฏิบัติ     

“เตรียมเสื้อผ้าไปงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์” โดย
    1. “การเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ” ตั้งแต่ศีลล้างบาป การร่วมมิสซา การรับศีลอภัยบาป และรับศีลมหาสนิท และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
    2. “อ่านพระคัมภีร์ประจำวัน”  
    3. “การดำเนินด้วยความรักและความยุติธรรมกับทุกคน” คือการดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังตัว มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ทำดีกับทุกคน คือ การอยู่ในสถานะพระหรรษทาน

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์