UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การกราบพระเจ้า ในอัตลักษณ์คาทอลิก
         พระคุณเจ้ารัตน์ บำรุงตระกูล  เขียนไว้ในหนังสือ ขุมทรัพย์ชีวิต เล่ม 2 พูดถึงสาเหตุที่คนไทยมีความรู้สึกไม่ค่อยดีต่อศาสนาคริสต์ว่า เป็นศาสนาของฝรั่ง คนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ มักไม่ค่อยมีจิตสำนึก และไม่สนใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย กลับไปนิยมวัฒนธรรมของตะวันตก แต่คำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิก (วาติกันที่ 2 ) สอนให้เราเคารพความดีงามที่มีอยู่ในแต่ละวัฒนธรรม  ถือเป็นของประทานจากพระเจ้า

        ดังนั้น วัฒนธรรมการไหว้ และการกราบ ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของเราที่พระเจ้าประทานให้กับคนไทย  เพื่อใช้ในการแสดงความเคารพพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ แต่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของคาทอลิก

       การเคารพสิ่งสุดสูงของพี่น้องศาสนาต่าง ๆ ล้วนมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการให้ความเคารพสิ่งสูงสุด แบบสุดจิตสุดใจเท่าที่ทำได้ เช่น พี่น้องมุสลิม การเคารพอัลลอฮ์ (พระเจ้า) โดยอวัยวะทั้ง 7 ส่วนขนานพื้นดิน, พี่น้องพุทธ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ (กราบ 3 ครั้ง แบมือ), พี่น้องซิกข์ กราบมหาคัมภีร์ แบมือและ ศีรษะขนานพื้น ดูรูปหน้าถัดไป

         ดังนั้น ขอเสนอแนวปฏิบัติเรื่องการกราบพระเจ้าในอัตลักษณ์ของคาทอลิก ดังนี้

1. การกราบพระเจ้า  กราบหนึ่งครั้ง โดยแบมือ ศีรษะขนานพื้น เพื่อเคารพสิ่งสูงสุดของเรา คือพระเจ้า จะคุกเข่าที่โต๊ะนั่งของวัดหรือจะนั่งพับเพียบก็ตาม

ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะ จรดหัวแม่มือ ที่กลางหว่างคิ้ว นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากประนมมือขึ้น
ก้มศีรษะ
จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว
นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผาก
ก้มศีรษะ ให้หน้าขนานกับพื้น(โต๊ะนั่ง) กราบหนึ่งครั้งโดยแบมือก้มศีรษะ
ให้หน้าขนานกับพื้น(โต๊ะนั่ง)
กราบหนึ่งครั้งโดยแบมือ
2. การเคารพแม่พระและนักบุญ  กราบหนึ่งครั้ง โดยไม่แบมือ ศีรษะขนานพื้น

ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะ จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากประนมมือขึ้น
ก้มศีรษะ
จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว
นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผาก
ก้มศีรษะให้หน้าขนานกับพื้น(โต๊ะนั่ง) กราบโดยไม่แบมือก้มศีรษะให้หน้าขนานกับพื้น/โต๊ะนั่ง
กราบโดยไม่แบมือ3. การปฏิบัติเมื่อร่วมพิธีทางศาสนาพุทธ

3.1 ถวายเครื่องไทยทาน ปัจจัย และผ้าบังสุกุล ในงานศพ
         หากคาทอลิกถูกเชิญให้ประเคนของให้พระภิกษุ หลังการสวดพระอธิธรรม ให้ไหว้ หรือ กราบหนึ่งครั้ง โดยไม่แบมือ (คาทอลิกเคารพพระภิกษุ ในฐานะท่านเป็นนักบวช ผู้ที่น่าเคารพนับถือ แต่ไม่ใช้ในฐานะเป็นพระเจ้า)

3.2 การทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีพุทธ ในวันแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ
        หลังจากการประเคนอาหาร หรือเครื่องไทยทาน ปัจจัยให้พระภิกษุแล้ว บ่าวสาวที่เป็นคาทอลิก ให้ไหว้ หรือกราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ตาบอดฝ่ายจิต" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 ก....
"รักและรับใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1. อาทิตย์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น...
"ฉลาดใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1.วันนี้พระเจ้าทรงเตือนเราว่าอย่าสลวนแสวงหาแต่ทรัพย์สินภายนอกจนลืมที่จะสะสมทรัพย์สินในสวรรค์ ใจหมกมุ่นกับอะไรเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

โครงการปันรัก
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์...
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชและเลขาธิการสมัชชา...
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดามีคาแอล...
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook...
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ