Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03094164
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
314
1036
314
26731
41439
3094164
Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 08:29

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ศาสนสัมพันธ์ โดย คุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก
แนวปฏิบัติการแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ
1. ขั้นตอนการแต่งงาน
1.1  ติดต่อคุณพ่อเจ้าวัด สอบถามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแต่งงานแบบคาทอลิก
1.2 รับการอบรมจากทางวัด เรื่องชีวิตการแต่งงาน จุดหมายของการแต่งงานของคาทอลิก และซ้อมพิธี
1.3  คุณพ่อเจ้าวัดทำการสอบถามคู่แต่งงานที่ละคน  และจัดทำเอกสารขอผ่อนผันจากพระสังฆราชเรื่องการแต่งงานต่างคนต่างถือ
1.4 กำหนดวัน เวลา แต่งงาน ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด เพราะคาทอลิกมีบางวันที่ไม่สามารถประกอบ พิธีแต่งงานได้
1.5 ประกาศให้สัตบุรุษที่วัดรับทราบ

2. การหาฤกษ์ยาม   
    สำหรับคริสตชนคาทอลิกเมื่อต้องแต่งงานกับคู่สมรสที่นับถือศาสนาพุทธ การหาฤกษ์ยามนั้น คริสตชนคาทอลิกไม่สามารถกระทำได้  ให้ถือความสะดวกของทุกฝ่ายเป็นหลัก เป็นต้นต้องปรึกษาคุณพ่อเจ้าวัดก่อน เพื่อตรวจสอบว่าวันดังกล่าว สามารถประกอบพิธีแต่งงานได้หรือไม่ เรื่องนี้คาทอลิกควรอธิบายให้คู่สมรสที่จะแต่งงานด้วยเข้าใจถึงความเชื่อของคาทอลิก ส่วนคู่ที่คาทอลิกจะแต่งงานด้วยจะเชื่ออย่างไร ถือเป็นอิสระในความเชื่อของเขา  
แนวปฏิบัติการแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ

3. การร่วมพิธีของทางศาสนาพุทธ อันประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การทำบุญเลี้ยงพระ การรับน้ำมนต์ และการรดน้ำสังข์ ในวันแต่งงาน
     เรื่องนี้พระศาสนจักรได้ผ่อนผันให้คาทอลิกแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ โดยหวังว่าให้แต่ละท้องถิ่นเติบโตในแนวทางการปฏิบัติต่อกัน บนพื้นฐานความรักความเข้าใจ และให้เกียรติต่อกัน แต่ยังคงรักษาความเชื่อและอัตลักษณ์ของความเป็นคาทอลิก

3.1 การทำบุญตักบาตร  วันแต่งงาน  พิจารณาใน 2 กรณี
       3.1.1 กรณีธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวคาทอลิก ที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ ควรมีการพูดคุยกันก่อนแต่งงาน อธิบายให้คู่แต่งงานทราบว่า ธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวไม่พร้อมในการร่วมทำบุญตักบาตร
       3.1.2 ในกรณีอนุโลม เพราะวันแต่งงานถึอเป็นวันพิเศษ  คู่แต่งงานนับถือศาสนาพุทธ  ต้องมาโบสถ์ร่วมมิสซาและปฏิญาณตนอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อหน้าทุกคนในโบสถ์ รวมถึงร่วมมือในการมารับการอบรมจากพระสงฆ์อีกหลายครั้ง หากต้องไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ควรร่วมในส่วนที่เป็นการทำบุญตักบาตรอย่างตั้งใจเช่นกัน  แต่ไม่ต้องกรวดน้ำ การกรวดน้ำ ให้คู่สมรสชาวพุทธเป็นผู้ปฏิบัติ

3.2 การรับน้ำมนต์ คาทอลิกอยู่ร่วมได้ ถือเป็นการรับความปรารถนาดีจากพระภิกษุ และเป็นการให้เกียรติแก่คู่สมรส

3.3 การทำบุญเลี้ยงพระ หลังประเคนเครื่องไทยทาน ปัจจัย ถวายพระภิกษุ  ให้ไหว้ หรือ กราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ (เคารพพระภิกษุได้ เพราะท่านคือผู้ทรงศีลที่น่าเคารพ แต่ท่านไม่ใช่สิ่งสูงสุดในความเชื่อของคาทอลิก)

3.4 การรดน้ำสังข์ คาทอลิกอยู่ร่วมได้ตามประเพณีไทย แม้มีขั้นตอนต่าง ๆ ทางศาสนาบ้าง

    คำแนะนำดังกล่าว เป็นการอนุโลมเฉพาะในวันแต่งงาน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่คู่แต่งงานและครอบครัวของเขา เพราะคู่แต่งงานได้แสดงน้ำใจในการร่วมมือกับฝ่ายคาทอลิกในหลายอย่าง ทั้งก่อนแต่งงานและในวันแต่งงาน แต่ในเวลาเดียวกันควรเคารพมโนธรรมของครอบครัวคาทอลิกที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้  ให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่งงาน เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์