UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 3นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 3
           ค่ำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

 

🌻 ข้อคิดจากบทเทศน์
🎀ของพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

♥️รักพระวาจา♥️รักคนยากจน
ชีวิตของเราพระเจ้าดูแลเสมอ โดยผ่านทางกันและกัน การเป็นคนดีในชีวิตของเรา การนับถือศาสนาคริสต์มิใช่การถือพระบัญญัติ 10 ประการเท่านั้น ในพระสมณลิขิตเตือนใจจงชื่นชมยินดีเถิดของพระสันตะปาปาฟรังซิส "การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์" บอกเราว่าเราว่า เรายังมีความสุขแท้ 8 ประการ ในบทไตร่ตรองของพระสันตะปาปาฟรังซิส พ่อประทับใจ ผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่ม

🌻ชีวิตของนักบุญอันตน แห่งปาดัว อยู่ห่างจากเรา 824 ปี นักบุญฟรังซิสและนักบุญอันตนเกิดสมัยเดียวกัน ในความยากลำบากในสมัยนั้นมีสงครามครูเสด มีความยากจน มีความกระหายอำนาจ แต่ที่สุดแล้วพระเจ้าก็โปรดให้มีนักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ นักบุญอันตนรักพระคัมภีร์และเป็นบุคคลที่สุภาพในชีวิตของท่าน เมื่อท่านมาอยู่ที่อัสซีซี เมื่อมีการประชุมกันมีผู้ใหญ่และประชาชนมาชุมนุมกันกว่าสามพันคนแต่พวกเขาก็บอกให้อันตนออกไปพูดแล้วแต่พระจิตจะดลใจ และพระจิตก็โปรดให้นักบุญอันตนผู้รักพระคัมภีร์ เมื่อไปพูดเรื่องต่าง ๆ ทำให้นักบุญฟรังซิสก็ประทับใจเห็นว่าอันตนพูดได้ดีน่าฟัง มีสาระและก็เห็นว่าได้ปฏิบัติด้วย ผู้ใหญ่จึงได้ส่งนักบุญอันตนไปแพร่ธรรมทางภาคเหนือให้กับพวกเฮเรติก ที่เคร่งครัดเกินไปหรือมีความคิดไม่ตรงกับความเชื่อคำสอนของพระศาสนจักร ท่านก็ไปเทศน์สอน ท่านทำงานหนัก ทำงานมากที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านทำงานหนัก รู้สึกเหนือย และหมดแรงและท่านขอใช้ชีวิตและสิ้นใจที่ปาดัวด้วยอายุเพียง 36 ปีเท่านั้นเองเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 1281

♥️พ่อพูดตรงนี้..."พ่ออยากให้กำลังใจคนที่กำลังหมดแรง" ที่ทำงานหนักในครอบครัวหรือในหน้าที่ต่าง ๆ นักบุญอันตนเป็นคนดีเป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนและรักชาวบ้านเป็นคนที่รักคนยากจน

ขอขอบใจพี่น้องที่มีความศรัทธานอกจากที่มีวัด วัดเป็นบ้านแห่งการภาวนาพี่น้องคงพยายามมาให้ครบ 9 วันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเรียนรู้ประวัติของนักบุญอันตนท่านรักพระคัมภีร์ ท่านรักคนยากจน ซึ่งยังมีเกร็ดประวัติอีกหลายอย่างที่จะทำให้เรารักนักบุญอันตนมากขึ้นขอให้พิธีกรรมใน 9 วันนี้จะช่วยให้เรารักพระวาจามากขึ้นและรักช่วยเหลือคนยากจนในชุมชนของเรามากขึ้น

(สรุปข้อคิดโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ)

ภาพ-ข่าวโดย 📷 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก