UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บ้านภาวนาทาบอร์
บ้านภาวนาทาบอร์

สถานที่เพื่อฝึกจิตภาวนา เข้าเงียบ  ฟื้นฟูจิตใจ  อบรมสัมมนา
สามารถรองรับได้ 80 คน

อัตราค่าบริการ
         : ห้องพักรวม      100 บาท/วัน (จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 20-25 คน)
         : ห้องพักเดี่ยว (1 เตียงนอน)  มีห้องน้ำในตัว  250 บาท/วัน (จำนวน 13 ห้อง)
         : ห้องพักคู่      ( 2 เตียงนอน) ไม่มีห้องน้ำในตัว   150 บาท/วัน/คน (จำนวน 5 ห้อง)
         : บ้านเดี่ยว       250 บาท/วัน (จำนวน 3 หลัง)

สถานที่ให้บริการอื่น ๆ
- วัดขนาดกลาง
- วัดน้อย
- ห้องประชุมสัมมนา
- สถานที่เดินรูป 14 ภาค

อาหาร
  ติดต่อ  คุณเกษม  089-2580071 
บ้านภาวนาทาบอร์  ต.ท่ากระดาน  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี
ติดต่อ คุณพ่อชิตชนนท์  แสงประดับ โทรศัพท์ 089-8858538
           

บริหารงานโดย  ฝ่ายอภิบาลคริสตชนสังฆมณฑลราชบุรี

::: แผนที่การเดินทาง :::


ที่มาแห่งศูนย์ภาวนาทาบอร์
       ทาบอร์เป็นชื่อภูเขาในประเทศอิสราเอล พระเยซูเจ้าได้พาสาวก 3 องค์   คือ เปโตร    ยากอบและยอห์นขึ้นภูเขาทาบอร์ ณ ที่นั้นพระองค์ทรงแสดงพระสิริโรจนา    พระเทวภาพ   ของพระองค์ให้ปรากฏแก่สาวกทั้งสาม   เปโตรทูลพระองค์ว่า “อยู่ที่นี่ช่างดีจริงหนอ”    ด้วยเหตุนี้   พระคุณเจ้ามนัส  จวบสมัย      จึงลงมือสร้างศูนย์ภาวนาทาบอร์บนเขาแก่งเรียง       อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี   เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูจิตใจของสังฆมณฑลราชบุรี    โดยเฉพาะเพื่อฝึกอบรมจิตภาวนา สมาธิ การเข้าเงียบ การพักใจ การพบพระเจ้า   จึงตั้งชื่อศูนย์นี้ว่า   “ศูนย์ภาวนาทาบอร์”

       ศูนย์นี้ได้รับการเปิด - เสกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 1989 ตรงกับฉลองพระเยซูเจ้าประจักษ์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขาทาบอร์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธิเปิด พระสมณทูตตรีการิโก เป็นประธานสหบูชามิสซา  และมีพระภิกษุ 4 รูป ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติและสัตบุรุษจากวัดต่าง ๆ    ทั้งในสังฆมณฑลและต่างสังฆมณฑลมาร่วมฉลอง กันเป็นจำนวนมาก

       ทาบอร์เป็นบ้านภาวนา นอกจากทิวทัศน์อันสวยงามของป่าเขาลำเนาไพร     ทะเลสาบศรีนครินทร์ เกาะแก่ง เสียงนก เสียงสัตว์น้อยใหญ่ แสงแดดและสายลม     ซึ่งช่วยกล่อมจิตให้สงบ รักธรรมชาติ และสัมผัสพระเจ้าในธรรมชาติแล้ว บ้านภาวนาทาบอร์ยังมีสวนศรัทธาต่าง ๆ เพื่อช่วยรำพึงภาวนาอีกหลายๆ จุด เช่น “สวนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” เพื่อรำพึงชีวประวัติพระเยซูเจ้า “สวนเก็ธเสมานี” หรือสวนมะกอก เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งนิยมใช้รำพึงภาวนาระบายความในใจ เรียนรู้การภาวนาในยามทุกข์ ตามพระฉบับแบบของพระองค์ “สู่กัลวารีโอ” คือสถานเดินรูป 14 ภาค จากที่ราบข้างล่าง ค่อย ๆไต่ขึ้นไปบนเนิน ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งสถานภาคที่ 12 พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน   “วัดน้อย” เป็นจุดนัดพบกับพระเยซู พระอาจารย์เจ้าในศีลมหาสนิทตลอด 24 ชั่วโมง

       เริ่มแรกบ้านภาวนาทาบอร์มีห้องพักสำหรับกลุ่มเล็กๆประมาณ 40 คน ต่อมาพระคุณเจ้ามนัสได้สร้างห้องพักเพิ่มขึ้น    ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สนใจใช้บริการบ้านทาบอร์ได้ประมาณ 80 คน

บ้านภาวนาทาบอร์ เป็นบ้านเปิดสำหรับลูก ๆของพระเจ้า ศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนท์ หรือผู้สนใจทั่วไป
“อยู่ที่นี่ช่างดีจริงหนอ”

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (B)
"พระเยซูหลับ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2024 ก.ความสำคัญ 1. ชีวิตคนเราเหมือนกับการล่องเรือไปท่ามกลางทะเลที่ไม่มีวันหลับ...
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (B)
"ปลูกพระอาณาจักรของพระเจ้าในใจ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้ความสำคัญเรื่องการก่อกำเนิดและการเติบโตของการปกครองของพระเจ้า...
ข่าวดี
ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า" (B)วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เราคือศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024 เวลา 10.00 น.พิธีเปิดวัดโดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูและพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 8
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 8 ค่ำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 7
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 7 ค่ำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 6
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 6 ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 5
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 5 ค่ำวันพุธที่...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 4
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 4 ค่ำวันอังคารที่...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 3
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 3 ค่ำวันจันทร์ที่...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 2
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 2 ค่ำวันอาทิตย์ที่...
พิธีเปิดเสกเจิมถวายวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2024 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกเจิมถวายวัดนักบุญอันตน...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 1
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 1 ค่ำวันศุกร์ที่...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภาสงฆ์
ที่ สร.065/2024ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภาสงฆ์
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.037/2024ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่...
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ที่ สร.112/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก