UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 4

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 4
           ค่ำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

 

🌻 ข้อคิดจากบทเทศน์
🎀ของพระสังฆราชสเตเฟน​ บุญเลิศ​ พรหมเสนา​
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

🌷 วัดหลังนี้สร้างเป็นรูปปลาปลาให้บทสอนกับเราเช่นกัน
พุทธทาสภิกขุ "ปลา ไม่เคยหลับตา แต่ก็ยังติดเบ็ด" ดังนั้น ตาอย่างเดียวไม่พอ มันต้องมี 'ปัญญา' ด้วย แต่สำหรับพ่อนั้น ชีวิตคริสตชนของเราใช้แค่เพียง "ปัญญา" นั้นยังไม่พอต้องใช้พระวาจาและการภาวนาด้วยชีวิตคริสตชนของเราจึงจะรอดพ้น ไม่อย่างนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อของค่านิยมทั้งหลาย

🌷ปลามีลักษณะหลายอย่าง เหมือนกับอวัยวะของเรา มีสองตา สองหู สองแขน สองขา แต่มีหนึ่งปาก พ่ออยากให้เราหันมาดูว่าชีวิตของเรากับชีวิตของปลามันต่างกันไหม พ่อว่าไม่ต่างกันมาก เพราะว่าเราใช้ตาเห็น แต่เห็นไม่ทั้งหมดเราใช้หูฟัง แต่ไม่ได้ฟังทั้งหมด เห็นนิดหน่อย ฟังมานิดหน่อย ว่าสิ่งที่ออกจากปากมากกว่าสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ได้ยินทำให้เกิดปัญญาที่ตามมา เริ่มจากสามี ภรรยา และลูก ๆไม่เห็นทั้งหมดแต่ตัดสินไปก่อนแล้วเขาจึงบอกว่า คำพูดเพียงหนึ่งคำ สามารถทำลายคนได้ แต่จะสร้างคนหนึ่งคนให้มาเป็นคนต้องใช้คำพูดเป็นหนึ่งแสนคำปั้นคน แต่คำพูดเพียงประโยคเดียวอาจทำลายคนนั้นก็ได้ เพียงประโยคเดียวอาจทำให้เขาตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดีและไม่ดีก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องระวังสิ่งที่ออกจากปากจะต้องระวัง

🌷มีคำคมตอนหนึ่งบอกว่า "ปิดให้มาก คือ ปาก ใช้ให้มาก คือ สมอง กรองให้มาก คือ หู และยกให้สูง คือ ใจ" ลองดู ถ้าเราทำได้ ชีวิตเราจะมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดลองปิดปากให้มาก อย่าพูดมาก เงียบไว้ ฟังให้มาก ใช้สมอง ไตร่ตรอง วิเคราะห์ ก่อนที่จะทำต้องแยกแยะก่อนที่จะปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ใจเข้ามาเกี่ยวข้องดังที่พ่อได้เพิ่มเติมว่า เราต้องใช้พระวาจาคือหลักธรรมทางศาสนา จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราถ้าเราไม่มีหลักธรรม เราก็จะตกเป็นทาสอยู่ร่ำไปแม้จะมีปัญญาแต่ไม่มีธรรมะก็ไม่ช่วยอะไร

🌷ถ้าไม่มีการภาวนาก็จะไม่ช่วยอะไรมากเช่นกันดังพระดำรัสของพระสันตะปาปาฟรังซิสสอน การภาวนาเหมือนการสูดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อเราจะได้มีชีวิตทั้งพระวาจาและการภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา

🌷ชีวิตที่มีธรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคำสอนของพระเยซูเจ้าผ่านทางอัครสาวกและธรรมทูตคือความรัก และแก่นของความรักคือการให้อภัย ที่ใดที่ไม่มีการให้อภัยที่นั่นจะมีปัญหาทันที

🌷คนที่กล่าวคำว่า"ขอโทษคนอื่นก่อน" เป็นคนที่กล้าหาญที่สุด คนที่ให้อภัยผู้อื่นก่อน จะเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดและคนที่ลืมข้อบกพร่องของคนอื่นก่อนผู้นั้นจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุด พี่น้องลองไปทำดูว่าใช่หรือเปล่าพ่อก็พยามทำคือ ไม่ถือโกรธ

🌷หลานคนหนึ่งได้มีโอกาสนั่งคุยกับคุณยาย ทำไม คุณยายอยู่กับคุณตาถึงอยู่กันนาน คุณยายลองบอกซิว่า คุณตามีความผิดอะไรบ้าง เยอะเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเลย แล้วคุณตามีความดีอะไรบ้างความดีของตาน้อยเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเดียวดวงดาวเราจะเห็นเพียงตอนกลางคืน เมื่อตอนเช้า เมื่อพระอาทิตย์ส่องแสง ยายก็ไม่เห็นดวงดาวเลย ยายต้องการบอกกับหลานว่า เมื่อทำไม่ดีนั้นมีมากแต่เมื่อความดีเข้ามาความไม่ดีก็จะจางหายไปเมื่อเราให้อภัยแก่กันและกันความดี ก็เกิดขึ้น

🌷.สิ่งที่อยากจะพูดกับพวกเราก็คือ การตั้งใจทำความดี ชีวิตที่ไม่ขาดทุนคือชีวิตที่ได้ทำบุญ ให้อภัย แต่ชีวิตที่ได้กำไร คือชีวิตที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ว่าจะอยู่สถานะใดจงตั้งใจทำความดีเสมอ

(สรุปข้อคิดโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ)

ภาพ-ข่าวโดย 📷 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก