UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 อาภรณ์สีแดงกับพิธีพระศพพระสันตะปาปา
อาภรณ์สีแดงกับพิธีพระศพพระสันตะปาปา

          นับเนื่องตั้งแต่สมัยอัครสาวกและยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งพระศาสนจักร ภาพจำของบรรดาคริสตชนเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตของนายชุมพา อันหมายถึงบรรดาอัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งต่อมา (คือบรรดาพระสันตะปาปา ผู้เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรม) คือภาพของการรับเอาแบบอย่างการมอบชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นั่นก็เพราะพวกท่านเหล่านั้นถูกเบียดเบียน ถูกทรมานและถูกประหารชีวิตเป็นมรณสักขี

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับนายชุมพาองค์แล้วองค์เล่า ในศตวรรษแรก ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นธรรมประเพณีตั้งแต่เก่าก่อน สำหรับพระศาสนจักร(สังฆมณฑล) แห่งกรุงโรมที่พิธีกรรมต่าง ๆ สำหรับงานพระศพของพระสันตะปาปาจะใช้อาภรณ์สีแดง อันเป็นสีที่เราใช้ในการฉลองเพื่อรำลึกถึงการมอบชีวิตของบรรดาอัครสาวกตามแบบฉบับขององค์พระเยซู พระอาจารย์เจ้า

          แม้ปัจจุบันจะไม่มีสถานการณ์การเบียดเบียนดังแต่ก่อน แต่ธรรมประเพณีนี้ ยังคงถือปฏิบัติสำหรับการจัดพิธีพระศพพระสันตะปาปา ณ กรุงโรม ดังที่เราได้เห็นอาภรณ์กาสุลาและสโตลาสีแดง ที่พระสันตะปาปา พระคาร์ดินัล พระสังฆราชและพระสงฆ์สวม ระหว่างร่วมประกอบพิธี ที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม (รวมถึงพิธีอื่น ๆ ที่จัดก่อนหน้านี้ หลังจากพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์)

          สำหรับพระศาสนจักรท้องถิ่นอื่น ๆ นอกกรุงโรม การจัดพิธีกรรมอุทิศแด่พระสันตะปาปา ทั้งในระหว่างนี้ และต่อจากนี้ จึงเป็นพิธีระลึกถึงพระสันตะปาปาผู้ล่วงลับ ถ้าเป็นมิสซาที่จัดเฉพาะจะใช้อาภรณ์สีม่วง (หมายถึงความหวังในชีวิตนิรันดร) แต่หากเป็นมิสซาตามปฏิทินพิธีกรรมที่เพียงแต่เพิ่มจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงพระสันตะปาปาก็ใช้อาภรณ์ตามสีที่วันนั้นกำหนดไว้

           หากวันข้างหน้า พระสันตะปาปาองค์ใด ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ มิสซาในวันฉลองหรือระลึกถึงพระองค์ก็จะสวมอาภรณ์สีขาวและจะเป็นอาภรณ์สีแดง หากพระสันตะปาปาองค์นั้นได้รับการสถาปนาเป็นมรณสักขี.

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook: Pasama Ratanakhachorn โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก