UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

12 วิธีของการเป็นคริสตชนคาทอลิกที่ดีขึ้น
12 วิธีของการเป็นคริสตชนคาทอลิกที่ดีขึ้น

           พวกเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นคริสตชนคาทอลิกของเรา เราเป็นคริสตชนที่เข็มแข็ง หรือกำลังหลับใหล จากสถิติของวาติกันพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลกมีจำนวน 1.2 พันล้านคน แต่ละปีมีเด็กและผู้ใหญ่เข้ารับพิธีล้างบาป 16 ล้านคน ในบรรดาคาทอลิกแต่ละคนต่างก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนเข้ามาล้างบาปแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นคาทอลิกที่ควรเป็น ไม่ได้เข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นคาทอลิกเพียงแต่ชื่อ บางคนให้ความสนใจกับกิจการทางโลกหรือการทำมาหากินมากกว่าเรื่องของจิตใจ บางคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจส่วนรวมหรือคนอื่น ๆ เลย คุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เราจะโทษใคร

           เราในฐานะคาทอลิกที่แท้นั้น จำเป็นต้องฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตของเราให้มีความรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องตามคำสอนของพระเยซูเจ้า แต่ตามความเป็นจริง เรามีคาทอลิกที่เข้มแข็งจริง ๆ เพียง 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

หมายความว่าชาวคาทอลิกส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมพิธีมิสซาฯ อย่างสม่ำเสมอ พวกเขาไม่ได้ให้เวลาเพื่อการเรียนรู้ถึงความหมายของพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ให้เวลาและความสนใจกับชีวิตทางโลกมากกว่าชีวิตฝ่ายจิต หลายคนไม่ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือมีความลำบากในชีวิต

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตของเราคาทอลิก
เพื่อให้เราได้เป็นศิษย์พระคริสต์และประกาศข่าวดีของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ภาวนาสม่ำเสมอ ตามที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ ทั้งภาวนาส่วนตัวหรือภาวนาร่วมกับผู้อื่น
2. เข้ารับศีลอภัยบาป แม้ว่าจะไม่ได้รับมานานแล้วเท่าไรก็ตาม
3. รับศีลมหาสนิทอย่างสม่ำเสมอเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของท่าน
4. อาสาอ่านบทอ่านในพิธีมิสซาฯ หรือศาสบริการในด้านอื่น ๆ
5. ใช้เวลาเงียบ ๆ เพื่อเฝ้าศีลมหาสนิท ภาวนาส่วนตัวต่อหน้าศีลมหาสนิท หรือเข้าร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท
6. สนับสนุนลูก ๆ ของท่านให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยมิสซา
7. ส่งเสริมกระแสเรียกสงฆ์นักบวชชายหญิงโดยสนับสนุนเยาวชนหนุ่มสาวเข้าทดลองใช้ชีวิตนักบวช
8. พัฒนาความเชื่อโดยเข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ หรือเข้าร่วมกลุ่มวิถีชุมชนคริสตชน
9. จัดเวลาเพื่ออ่านหนังสือบำรุงความศรัทธา ประวัตินักบุญ คำสอนพระศาสนจักร
10. อาสาสมัครเป็นครูคำสอน หรือฆราวาสประกาศข่าวดี
11. เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรคาทอลิกเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ คนเจ็บป่วย ฯลฯ
12. เรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่น ถ้าท่านต้องการให้พระเจ้าให้อภัยบาปของท่าน ก่อนนอนทุกคืนให้พิจารณาตนเองและให้อภัยผู้อื่น

        ท่านรู้หรือไม่ว่าการเข้าไปรับศีลมหาสนิทโดยที่ยังไม่ได้ยกโทษให้ผู้อื่นนั้นเป็นบาปประการหนึ่ง และจำเป็นที่จะต้องไปรับศีลอภัยบาป นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความเข้าใจเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกัน การขาดมิสซาในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรก็เป็นบาปหนักประการหนึ่งเช่นกัน

        เมื่อมีคาทอลิเพียง 24 เปอร์เซ็นต์ที่ไปร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ กี่คนที่มีความเข้าใจความหมายของมิสซา กี่คนที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในแผ่นปังและเหล้าองุ่นอย่างแท้จริง
แล้วเราจะไปโทษใคร

เขียนโดย Claire Wallace - published on 03/09/15
https://aleteia.org/2015/03/09/12-ways-to-be-a-better-catholic/

ถอดความโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก