UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

เสื้อหล่อ: เครื่องแบบของสมณะและนักบวชชาย ไม่ใช่อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์
    ส่วนอาภรณ์สำหรับการประกอบพิธีกรรมหรือที่เราเรียกว่าอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ (sacred vestments) นั้นคือสิ่งที่สมณะสวมใส่เพื่อประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ โดยจะสวมอาภรณ์ที่เรียกว่า “อัลบา”(alba) ซึ่งเป็นเสื้อสีขาวยาวถึงข้อเท้า ในปัจจุบันอาจจะมีสายรัดเอวหรือไม่มีก็ได้ แต่ในสมัยก่อนสังคายนาวาติกันที่สองสายรัดเอวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เสมอ ดังนั้นเสื้อหล่อจึงไม่ใช่อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์

    เสื้อหล่อจะมีสีเพื่อบ่งบอกถึงสมณศักดิ์ของผู้สวมใส่ กล่าวคือ สมณะทั่วไปจะสวมเสื้อหล่อสีดำ พระสังฆราชจะสวมเสื้อหล่อสีม่วง พระคาร์ดินัลจะสวมเสื้อหล่อสีแดง และพระสันตะปาปาจะสวมเสื้อหล่อสีขาว ส่วนนักบวชจะมีสีเสื้อหล่อตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ แต่โดยส่วนมากจะเป็นสีดำ น้ำตาล หรือสีเข้ม เป็นต้น

    สีของเสื้อหล่อจะเป็นสีเดียวกับหมวก zucchetto หรือหมวกเล็กที่สมณะหรือนักบวชใช้สวมกลางศีรษะเพื่อปกปิดกันความหนาว เนื่องจากสมณะและนักบวชในสมัยก่อนต้องโกนศีรษะตรงกลาง  เป็นเครื่องหมายของการตัดสละโลกเข้าสู่ชีวิตสมณะหรือนักบวช

     ปัจจุบัน zucchetto ใช้กับพระสังฆราช พระคาร์ดินัลและพระสันตะปาปาเท่านั้น สมณะและนักบวชทั่วไปแทบไม่ได้ใช้แล้ว และยังรวมถึงหมวก biretta ซึ่งเป็นหมวกที่มีสามแฉกหรือสี่แฉกด้วย ปัจจุบันมีแต่พระสังฆราชและพระคาร์ดินัลที่ใช้อยู่ ส่วนพระสันตะปาปาจะไม่ใช้biretta แต่จะใช้หมวกที่เรียกว่า camauro คามาอูโร แทน

    หลังสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้มีการอนุญาตให้สมณะและนักบวชที่อยู่ในประเทศเขตร้อน เปลี่ยนสีเครื่องแบบจากดำหรือสีเข้มมาเป็นสีขาวได้ เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศของภูมิประเทศ ดังนั้น เราจึงเห็นว่าในปัจจุบัน สมณะที่อยู่ในประเทศเขตร้อน ได้มีการใช้เสื้อหล่อแทนเสื้ออัลบาในการประกอบพิธีกรรม เพราะว่ามีสีขาวและมีรูปลักษณ์ที่ยาวถึงข้อเท้าคล้ายคลึงกัน แต่อันที่จริงแล้วมีคำแนะนำทางด้านพิธีกรรมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า อัลบา คืออาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่แยกเอาไว้เพื่อการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เสื้อหล่อ หลักการเป็นเช่นนี้ส่วนการปฏิบัติจริงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ สิ่งสำคัญคือ การเข้าใจถึงความหมายอันเป็นที่มาของข้อกำหนดมากกว่า

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก