UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

    ดอกไม้ สำหรับคนไทยแล้วมีไว้เพื่อไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับคาทอลิกแล้วดอกไม้นั้นไม่ได้มีความหมายของการไหว้บูชา เราจึงจะเห็นได้ว่า ในทางยุโรปจะไม่มีการนำดอกไม้มาไว้บนพระแท่นหรือหน้ารูปศักดิ์สิทธิ์  ในความหมายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการประดับตกแต่งให้สวยงาม ในการประยุกต์เข้าสู่วัฒนธรรมนั้น ก็ไม่ได้ขัดข้องที่คาทอลิกไทยเราจะนำดอกไม้มาไหว้พระหรือรูปศักดิ์สิทธิ์ เพียงแต่แนะนำว่าสำหรับพระแท่นในการถวายบูชาขอบพระคุณนั้นไม่ควรนำดอกไม้มาประดับบนพระแท่น  หากต้องการประดับ ให้ประดับด้านล่าง หรือด้านหน้า และไม่ควรประดับมากจนเกินไป เพราะสิ่งที่ต้องโดดเด่นคือพิธีกรรม ไม่ใช่ดอกไม้ที่มาประดับ


    ธูป เป็นเครื่องหอมและเป็นเครื่องหมายของการแสดงความเคารพ ซึ่งสำหรับคาทอลิกนั้นใช้กำยานเพื่อเป็นเครื่องหมายของการแสดงความเคารพ ในพิธีกรรมเรามีการถวายกำยานแด่พระแท่น ไม้กางเขน รูปศักดิ์สิทธิ์ และบุคคลทั้งมีชีวิตอยู่และผู้ล่วงหลับ เพื่อแสดงถึงการเคารพ ในการประยุกต์เข้าสู่วัฒนธรรมก็ไม่ได้ขัดข้อง และอนุญาตให้ใช้ธูปแทนกำยานได้ด้วย แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดนำมาใช้ เรายังคงรักษาธรรมเนียมการใช้กำยานไว้เสมอมา สำหรับธูปนั้นคาทอลิกไทยจะใช้ในงานศพเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงหลับเท่านั้น ซึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ หลายแห่งก็ไม่ใช้ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานศพที่เป็นห้องปรับอากาศหรืออากาศไม่ถ่ายเท และหลายแห่งก็ใช้น้ำเสกปะพรมร่างผู้ล่วงหลับแทนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ โดยเน้นความหมายของการชำระให้บริสุทธิ์ และระลึกถึงศีลล้างบาป

    เทียน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยใช้ในการไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับคาทอลิกแล้ว เทียน เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราใช้ในการไหว้พระหรือรูปศักดิ์สิทธิ์  บนพระแท่นจึงจะมีเฉพาะเทียนเท่านั้น เราจะเห็นว่าวัดในยุโรปจะมีเทียนเล็ก ๆ ให้สัตบุรุษได้จุดเพื่อเป็นการไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทียนที่ใช้ในพิธีกรรมจะเป็นเทียนไขสีขาว ไม่จำเป็นต้องใช้เทียนสีต่าง ๆ ตามเทศกาลหรือสีในพิธีกรรมประจำวัน เว้นแต่เทียนที่ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ที่จะประกอบไปด้วยเทียนสีม่วง 3 เล่ม และสีชมพู 1 เล่มเพื่อเป็นตัวแทนของสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ในเทศกาล
    จำนวนเทียนที่ใช้นั้นไม่ได้มีข้อกำหนด ในบางแห่งก็ใช้เทียน 3 คู่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันสมโภช ใช้ 2 คู่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันฉลอง และใช้ 1 คู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันธรรมดา ในระเบียบการพิธีกรรมกำหนดไว้แต่เพียงว่า ถ้าเป็นมิสซาที่พระสังฆราชเป็นประธานอย่างสง่า (Pontifical Mass) ให้ใช้เทียน 7 เล่มบนพระแท่น คือ วางไว้ด้านซ้าย 3 เล่ม ด้านขวา 3 เล่ม และกลางพระแท่นหน้าไม้กางเขน 1 เล่ม


บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก