UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน        ซึ่งความจำเป็นของเทียนในพิธีกรรมนั้น กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน (GIRM) ข้อ 307 กล่าวว่า เทียนต้องใช้สำหรับพิธีกรรมทุกครั้ง เป็นการแสดงความเคารพและเป็นเครื่องหมายของการฉลอง ให้วางไว้ตามความเหมาะสมบนพระแท่นหรือข้างพระแท่น โดยไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้สัตบุรุษเห็นการประกอบพิธีกรรม

          และที่มาของการใช้เทียนในพิธีกรรมนั้น คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม (2554, หน้า 69) ได้อธิบายว่า แสงสว่างเป็นเครื่องหมายแห่งความปีติยินดี เตือนให้ระลึกถึงการประทับของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแห่งคำภาวนาที่พวกเขาเป็นพยานหรือเชิญชวนให้เป็นพยาน พวกคริสตชนจึงจุดไว้รอบหลุมศพของมรณสักขี ต่อมามีการจุดภายในวิหารเอง แล้วจึงจุดวางไว้ที่พระแท่น หน้ารูปศักดิ์สิทธิ์ จนในที่สุดก็จุดไว้ต่อหน้าศีลมหาสนิท

จำนวนของเทียนที่ใช้
           เป็นสิ่งที่หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วต้องจุดเทียนกี่คู่ เพราะบางครั้งก็เห็นหนึ่งคู่บ้าง สองคู่บ้าง หรือสามคู่บ้าง ในกฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน (GIRM) ข้อ 117 กล่าวว่า พระแท่นบูชาต้องมีเทียนจุดไฟอย่างน้อยหนึ่งคู่ อาจจะมีสองหรือสามคู่ก็ได้ โดยเฉพาะในมิสซาวันอาทิตย์หรือวันฉลองบังคับ ถ้าพระสังฆราชของสังฆมณฑลเป็นประธานในพิธีมิสซาให้มีเทียนเจ็ดเล่ม

             สรุปก็คือ ต้องมีเทียนอย่างน้อยหนึ่งคู่ ส่วนจะเพิ่มเป็นสองหรือสามคู่นั้นเป็นทางเลือกไม่ได้บังคับ ในทางปฏิบัติที่พ่อเคยประสบมาจากบางแห่งเป็นดังนี้ วันธรรมดาใช้เทียนหนึ่งคู่ หากเป็นวันฉลองใช้สองคู่ และถ้าเป็นวันสมโภชใช้สามคู่

          สำหรับการใช้เทียนเจ็ดเล่มนั้น จะใช้เฉพาะมิสซาสมโภชที่พระสังฆราชเป็นประธาน (Pontifical Mass) ซึ่งเป็นมิสซาสง่า โดยจะจัดวางเทียนไว้บนพระแท่นจำนวนเจ็ดเล่มดังนี้ ด้านซ้ายและขวาของพระแท่นด้านละ 3 เล่ม และตรงกลางพระแท่นหน้าไม้กางเขนอีกหนึ่งเล่มรวมเป็นเจ็ดเล่ม

การใช้เทียนเจ็ดเล่มในมิสซาสมโภชที่พระสังฆราชเป็นประธาน
การใช้เทียนเจ็ดเล่มในมิสซาสมโภชที่พระสังฆราชเป็นประธาน
ที่มา http://siena.org/December-2010/urbi-et-orbi


สีของเทียนที่ใช้
        เทียนที่ใช้ในพิธีกรรมบนพระแท่นของคาทอลิกโดยปกติ เป็นเทียนสีขาว ส่วนเทียนสีต่าง ๆ นั้นมักไม่นำมาใช้ในพิธีกรรมบนพระแท่นแต่จะใช้เพื่อประดับตกแต่ง เช่น เทียนบนหรีดคริสต์มาสที่จะใช้สีของเทียนแทนสัปดาห์ทั้งสี่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

เทียนสีต่าง ๆ บนหรีดคริสต์มาส
เทียนสีต่าง ๆ บนหรีดคริสต์มาส

ที่มา http://arielkprice.wordpress.com/category/christmas/

แต่บางครั้งก็พบว่าในบางแห่งมีการใช้เทียนสีเพื่อให้สอดคล้องกับสีของพิธีกรรมในแต่ละวันและแต่ละเทศกาล ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้มีข้อเรียกร้องหรือความจำเป็นใด ๆ ให้ปฏิบัติเช่นนี้

อ้างอิง
      สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์. (2548). กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     สำราญ วงศ์เสงี่ยม, บาทหลวง. (2554). เครื่องหมายแสดง และสัญลักษณ์ในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก. นครปฐม:  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม.

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก