UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

แต่ไม่ใช่หมายความว่า เงินนั้น เป็นการจ้างพระสงฆ์ให้ถวายมิสซา หรือเป็นค่าตอบแทนที่พระสงฆ์ถวายมิสซาให้ เพราะในกฎหมายพระศาสนจักรระบุว่า พระสงฆ์สามารถรับเงินถวายตามจุดประสงค์ได้วันละหนึ่งจุดประสงค์  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการถวายมิสซาเพื่อหาเงินเหมือนที่เคยเป็นมาในสมัยกลาง แม้วันนั้นจะมีจุดประสงค์มิสซามากกว่าหนึ่งจุดประสงค์ แต่พระสงฆ์ก็สามารถรับได้เพียงแค่จุดประสงค์เดียว เงินถวายตามจุดประสงค์ที่เหลือก็เป็นเงินของวัดหรือสถาบันที่พระสงฆ์สังกัดอยู่ และในกฎหมายพระศาสนจักรยังระบุอีกว่า แม้ผู้ขอไม่มีเงินถวายพระสงฆ์ก็ต้องถวายมิสซาให้ตามที่ถูกร้องขอ


ถาม: เวลาขอมิสซาฯ ต้องถวายปัจจัยเท่าไหร่?  
ตอบ:    มิสซามีคุณค่าเกินกว่าจะตั้งราคา หรือพูดง่าย ๆ ว่าไม่สามารถประเมินค่าได้ ส่วนการถวายปัจจัยนั้นก็ขึ้นกับความสะดวกของผู้ขอเป็นสำคัญ และดูสภาพเศรษฐกิจประกอบด้วย สังฆมณฑลสามารถออกข้อกำหนดในเรื่องอัตราของเงินถวายได้เพื่อเป็นมาตรฐานกลาง แต่จะถวายมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดได้ โดยขึ้นกับสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ขอ แต่อย่าให้เป็นการแข่งขันหรือโอ้อวดกันว่า ใครถวายมากกว่ากัน

    ส่วนการออกวัตถุประสงค์ของผู้ขอนั้น จริง ๆ แล้วผลของการขอมิสซาเกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ผู้ขอมีเจตนาที่จะขอมิสซานั้น ส่วนการต้องออกวัตถุประสงค์ในมิสซาหรือไม่นั้น เป็นค่านิยมของผู้ขอ ที่จริงมิสซาที่พระสงฆ์ถวายนั้นเพื่อทุกคนและการออกวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ทำให้มิสซานั้นเกิดผลเฉพาะกับผู้ขอ หรือไม่ได้ทำให้ผู้อื่นที่มาร่วมมิสซานั้นแต่ว่าไม่ได้ขอมิสซาไม่ได้รับผลจากมิสซาดังกล่าว สำหรับพ่อมองประเด็นนี้ว่า เป็นความสบายใจของผู้ขอมากกว่าว่าถ้าได้ยินวัตถุประสงค์ ก็เหมือนว่าได้ตามที่ขอมิสซาแล้ว จึงรอฟังว่าพ่อออกวัตถุประสงค์หรือไม่? ซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบกับความตั้งใจ ในการขอ และการตั้งใจร่วมมิสซาที่ตนเองขอ ถือว่าสำคัญน้อยมาก แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นเรื่องสำคัญไป

ถาม: แล้วต้องเอ่ยวัตถุประสงค์ตอนไหน?
ตอบ: ในบทประจำมิสซา จะมีการเอ่ยนามของผู้ล่วงลับในบทขอบพระคุณสำหรับมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ แต่ไม่มีการเอ่ยนามของผู้เป็น แต่พระสงฆ์หลายท่านก็แทรกจุดประสงค์การขอมิสซาไว้ในบทขอบพระคุณ ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของสัตบุรุษที่ต้องการได้ยินจุดประสงค์ที่ตนเองขอ ซึ่งก็ขัดกับกฎของทางพิธีกรรม และในกฎของทางพิธีกรรมก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่ใช่ทุกวันที่จะถวายมิสซาตามจุดประสงค์ของผู้ขอได้ จะมีวันที่สามารถวายได้ และวันที่ไม่สามารถถวายได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
    
    ในเรื่องการเอ่ยจุดประสงค์นั้น เคยมีคำแนะนำจากคณะกรรมการพิธีกรรมระดับชาติว่า ให้เอ่ยวัตถุประสงค์ก่อนการถวายมิสซานั้น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกบทขอบพระคุณ   แต่ในบางแห่งก็ไม่ชอบหรือรู้สึกไม่ดีกับทางออกแบบนี้  อยากให้เอ่ยในระหว่างมิสซาแบบที่กล่าวไว้ข้างต้นมากกว่า   ซึ่งพ่อไม่แน่ใจว่าในประเทศอื่น ๆ มีปัญหานี้เหมือนประเทศไทยหรือไม่  เท่าที่ได้สัมผัสกับประเทศต่าง ๆ ที่ไปมา ก็เห็นว่าเขาไม่ได้เอ่ยแบบที่เราทำกัน เขาจะประกาศในสารวัดให้ทราบ

จึงสรุปว่า
    การขอมิสซาตามจุดประสงค์นั้น ผลเกิดขึ้นตั้งแต่เราได้ตั้งใจและทำการขอแล้ว ส่วนการเอ่ยจุดประสงค์หรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นผลต่อความตั้งใจของเรา และพ่อเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่ต้องการได้ยินก็เพื่อสบายใจว่าพระสงฆ์ไม่ได้ลืมมิสซาที่เราขอ ซึ่งตรงนี้พ่อยืนยันได้ว่า ต่อให้พระสงฆ์ลืม มิสซาที่ขอไว้ก็เป็นผล ส่วนพระสงฆ์ที่ลืมถวายให้ตามที่ขอ จะต้องไปรับผลของการที่ตนเองลืมถวายให้กับผู้ขอครับดังนั้นผู้ขอสบายใจได้ขอให้ตั้งใจจริงในการขอ และร่วมในมิสซาที่ตนขออย่างตั้งใจ ผลของการขอก็เกิดตามวัตถุประสงค์นั้นแล้วครับ

(จากคอลัมน์ ถามมา-ตอบให้ สารสังฆมณฑลราชบุรี ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2017 )

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก